Steve Jobs

Apples uppgång under åren efter millenieskiftet kan till stor del tillskrivas en enda man: Steve Jobs. Jobs var en av grundarna av företaget, men under en period var han faktiskt borta från företaget.

Steve Jobs, som gick bort 5 oktober 2011, räknas som en av världens skickligaste företagsledare. På hans CV fanns grundandet av Apple tillsammans med Steve Wozniak (”the two Steves”), grundandet av animationsstudion Pixar och av datorföretaget NeXT.

Jobs biologiska föräldrar var en student och en doktorand vid universitetet i Wisconsin. När de blev gravida, och moderns far förbjöd dem att gifta sig, reste modern till Kalifornien för att föda barnet och adoptera bort det direkt. Hans adoptivföräldrar, som enligt Jobs själv var hans föräldrar till ”1000 %”, hette Paul Reinhold och Clara Jobs. Paul arbetade som mekaniker och snickare, och Clara arbetade med ekonomi på Varian Associates, ett av de första högteknologiföretagen i vad som skulle komma att bli Silicon Valley. Familjen flyttade 1960 till Mountain View, den stad i vilken Google idag har sitt huvudkontor.

Upp- och nedgångar

Det är lätt att idag spåra en klar linje från Jobs barndom, då han tillsammans med sin far skruvade isär radio- och tv-apparater i familjens garage för att sedan sätta ihop dem igen, och fram till den briljante företagsledare som gjorde Apple till ett av världens högst värderade företag. Men det är att göra det väl lätt för sig. Jobs trivdes inte i skolan, men fick höga poäng på proven och fick hoppa över en årskurs. Han hoppade av college efter sex månader, men fortsatte under ytterligare ett och ett halvt att gå på enstaka lektioner i kosntnärliga ämnen, däribland kalligrafi. Han reste också till Indien på jakt efter spirituell vägledning, och experimenterade med LSD.

Jobs tvingades bort från Apple i slutet av 1985, och startade då företaget NeXT, som nästan är bortglömt idag. Många av de funktioner som NeXT introducerade är dock vitt spridda idag. Apple köpte NeXT 1996, och införlivade flera av operativsystemet NeXTSTEPs funktioner i sitt operativsystem. Köpet innebar också att Jobs kom tillbaka som VD för Apple.